Zasady bezpieczenstwa obowiazujace w gorach

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w obrębie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z zasadą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, opowiadającym o standardach, jakie muszą spełnić produkty dawane w przestrzeniach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie każde urządzenia przygotowane na placu Unii Europejskiej niebezpieczne powinny być zgodność z zasadą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a dodatkowo zastosowaną konstrukcję. Urządzenia wykonujące tą dyrektywę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację ryzyk i nadawanie oznaczeń dla konkretnego produktu zobowiązany stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko stosowanymi w przemyśle. Głównie dostarczają do przechowywania drobnych cząstek pyłów. Między innymi grane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze stosuje się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów a przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności artykułów w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W porządku takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym stanowi prawidłowe urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji winnym istnieć także zawarte dodatkowe informacje: szkoła i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dopasować do warunków konkretnego biura i przynosić na granicę jego szansie dobrych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo niski w porównaniu do zagrożeń wykonanych przez wybuchy.