Zagrozenie wybuchem strefa 2

Jeżeli w konkretnym miejscu znajdują się substancje łatwo wybuchowe, odpowiednia ilość tlenu albo utleniacza, a ponadto efektywny zapłon, można mówić o określonym zagrożeniu wybuchem. System HRD to sposób, który stanowi używany do stłumienia wybuchu.

Jego sprawianie liczy na tym, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a następnie zapobiega ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. Sposób ten gwarantuje bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Przedstawia go doświadczona i pozytywna technologia, wysoka niezawodność i błyskawiczna reakcja systemu. Jego przewagami istnieje jeszcze to, że dodaje się do w również na zewnątrz, jest oszczędny w manipulacji i transporcie, Ma również łatwą oraz dużą możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest zaadaptowana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z planem tłumienia wybuchu. Jest więc niezwykle szczegółowa i popularna metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla obecne są stosowane głównie do pomocy aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w których dają pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w wszystkiej gałęzi przemysłu. Istnieją zarówno doskonałą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie występują substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te miesiąca zbiornik hrd z środkiem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej położony jest detonator za spiralą rozcinającą. Stanowi on uruchamiany za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w znacznie niedługim okresie. Są one wykonane mieszanką proszku, który po rozpyleniu w danego miejsca, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W sukcesu zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, wykorzystuje się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Stanowią one zrealizowane wodą, która wierzy się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy rozwija się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda podejmuje się gotować, a obiekt natychmiast kończy się parą. Butle te są wykonane zgodnie z poradą ATEX.