Zaburzenia psychiczne osob starszych

Cyklotymia jest przekazywana, jak małe zaburzenie psychiczne, określane również jako stan depresyjny, który jednak zazwyczaj nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość bardzo się od siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skupimy się na głębokim zaprezentowaniu, czym jest przedstawiona anomalia psychiczna. Zaczynając więc z początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Pewno stanowić czynnikiem zmierzającym do powstawania choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej poznanie jest możliwe zazwyczaj w liczby i trzeciej fazie życia człowieka, tworzy się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu oraz rozwija do wysokiej destabilizacji w życiu społecznym.

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna zostać natychmiast poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie obecne stricte leczenie farmakologiczne, zbliżone do systemu działania depresji, bowiem podawane preparaty będą uważały często zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem działania będzie psychoterapia.

Fazy Zachorowanie na cyklotymię prezentuje się uciążliwymi zmianami nastroju. Ważna ją rozbić na dwie fazy:

Faza subdepresji, na jaką wiążą się: abulia, czyli problem z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i problemy z uwagą, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku oraz minusa wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne wyobraźni i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry humor, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i ograniczone zapotrzebowanie na sen, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności logicznego myślenia, problemy z kolekcją uwagi, pasja i wrogość, poczucie mocy i entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Wada ta zwykle pojawia się u kobiet, które narzekają na dwubiegunowość. Gra tym wpływ mają więcej takie składniki jak szeroki poziom kortyzolu, niski poziom serotoniny, kiedy i też stresujące sytuacje. Ponadto dużo bogaty zysk mają jeszcze wychowanie i środowisko, w której używają potencjalnie chorujące osoby.