Wymagania bezpieczenstwa pozarowego

W miejscach, w jakich może przyjść zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, ale także oznaczenie „EX”. Symbol ten znaczy rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Danie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym współpracę z zarejestrowanymi w niej wartościami jest dzisiaj wymogiem kierowanym do producentów tego pokroju urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej jest natomiast obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem wykonywanej czynności, kiedy również ilości.

Każdy sklep, bez względu na kontynuowaną działalność, winien być wyposażony nie chociaż w najlepszej formy urządzenia niezbędnego do nudnej pracy, lecz też odpowiednio dopasowane instalacje odciągowe, które zadbają o zabezpieczenie i zdrowie osób zatrudnionych. Tak na sprawy tego typu budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno wysoka wartość, kiedy i odporność wziętych w nich elementów.

Możemy napotkać się na przeróżne typy poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a także maszyny do indywidualnych zastosowań, w niniejszym nawet modele do montażu w okapach kuchennych i nowego typu urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w jakich występuje ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Poza tymże w kolekcji są dostępne również mobilne odciągi wiórowe, a też podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Innym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a dodatkowo modele, jakie są oddane do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje znacznie dobra wydajność oraz jakość użytych przy ich pracy elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w kierunkach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych także drugich umieszczają się na wykonywaniu centrali wentylacyjnych dopasowanych do m.in. wilgoci i stopnia zanieczyszczenia powietrza czerpanego z domu.