Wylacznik przeciwpozarowy 160a

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest wyposażeniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do pomieszczenia pomieszczenia. Tym jedynym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest formą ochrony aparatów procesowych przed zgubnymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w dziedzin aparatów aż do bezpiecznego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną wartość to następuje otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz spośród ich zaczęciem do grona wprowadzane jest nadmierne ciśnienie, płomień oraz produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo że być praktyczna w osobnych pomieszczeniach, dzięki temu, że skutki pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Charakteryzuje się kilka innych sposobów urządzeń, które mogą być stosowane w rozmiarze bezpłomieniowego odpowietrzania. Istnieją aktualne w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa oraz jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa uważa za zadanie zabezpieczać przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest warta systemów przed skutkami wybuchu, która jest w możliwości odciążenia wybuchu. Widzi on wykorzystanie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Danie że być z powodzeniem zastosowane jeszcze w takich insolacjach, w których daje niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje wykorzystanie w terenie przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Pewno żyć wykorzystany w sferze sanitarnej też w ciągu sterylizacji. Urządzenie prawdopodobnie stanowić czyszczone metodą SIP/CIP