Uziemienie instalacji elektrycznej w domu

Zadanie uziemienia elektrostatycznego liczy na obniżeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na produkt przeskoku iskry elektrostatycznej. Najczęściej przyjmuje się go w terenie transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne że być nową forma. Najcięższe i kilka skomplikowane modele komponują się z zacisku uziemiającego a z przewodu. Bardziej rozwinięte i rozbudowane technologicznie są wyposazone w porządek ochron stanu uziemienia, dzięki któremu dopuszczalne jest dozowanie lub transport produktu, wtedy gdy uziemienie zostało w ścisły sposób podpięte.

Symfonia fk demo

Uziemienia elektrostatyczne najczęściej są stosowane w ciągu załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W wyniku napełniania lub opróżniania zbiorników o różnej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstania może żyć zarówno mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub dawanie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie uzależniona od własności elektrostatycznych powierzchni, które się ze sobą kontaktują. W efektu bezpośredniego i nagłego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym problemem może powstać krótki impuls prądowy, który będzie znany w części iskry. Brak kontroli nad rozładowaniem iskrowym może skutkować zapłon mieszaniny alkoholi i powietrza, co świadczy eksplozję lub niebezpieczny wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.