Uziemienie agregatu

Uziemienie to dobra skuteczna forma obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie jest toż przewód montujący się z przewodnika, jakim stanowi podstawa dobrze przewodząca prąd elektryczny.

system zarządzania sprzedażąSystem zarządzana sprzedażą w serwisie i wypożyczalni w enova365 | Systemy ERP | POLKAS

Do najłatwiejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią oraz w produktu tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji wysyłając do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie montuje się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są nowe typy uziemień. Do normalnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, wygodne i ochronne.

W formie uziemienia szczególną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zrobione są z aluminium i są do przyłączania odgromowych przewodów do budów. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowy i umożliwiają połączenie elektryczne pewnej grupy przewodów w projektach uziemieniowych. Zaciski ze powodu na własną konstrukcję wyróżnia się na swobodne, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku również jego budowa determinowana jest między innymi ilością łączonych przewodów, służących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno stanowić spełnione sprawnie i realizować wymagania dla połączenia elektrycznego. W obecnym przedmiocie dostosowuje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy innych pewnych połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne powinny być łączone z użyciem zasad ustalonych według wskazówek wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede każdym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W montażu takiego systemu ważna jest dana oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające dopiero na połączeniu lutowanym nie zapewniają należytej wytrzymałości mechanicznej a potrafią ulec uszkodzeniu.