Tlumacz przysiegly

Jednym z częściej wybieranych zawodów to tłumacz przysięgły Kraków pozwala na realizację studiów, dzięki którym można nim zostać.
Tłumacz przysięgły jest osobą zajmującą się głownie prowadzeniem tłumaczeń o charakterze urzędowym, jak również zajmuje się tłumaczeniem pism procesowych, czy pism dotyczących uwierzytelnień obcojęzycznych odpisów. Może on pracować zarówno na rzecz osób prywatnych, a także na potrzeby organów państwowych: sądów, policji, prokuratury itp.

Sama droga jaką trzeba przebyć by uzyskać tytuł tłumacza przysięgłego nie jest łatwa. Podstawowym warunkiem jest spełnienie kryteriów o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej, przedstawienie dowodów o niekaralności, a także znajomość języka polskiego. Sam egzamin prowadzony przed Polską Komisją Egzaminacyjną pod patronatem Ministra Sprawiedliwości, składa się z dwóch części tj. tłumaczenia pisemnego i pisemnego. Pierwsza z nich sprawdza umiejętność tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz odwrotnie. Na egzaminie ustnym natomiast kandydat musi zmierzyć się z tłumaczeniem konsekutywnym oraz tłumaczeniem a vista. Jedynie pozytywne zaliczenie obu części egzaminu pozwala na wykonywanie zawodu oraz wpisuje kandydatów na listę tłumaczy przysięgłych po złożeniu wobec Ministra Sprawiedliwości odpowiedniego ślubowania traktującego o odpowiedzialności płynącej z pełnionego zawodu a także o wymaganej w nim sumienności, bezstronności, i uczciwości jak również obowiązku dochowania tajemnicy państwowej.

crm oprogramowanieOprogramowanie CRM Polkas&Comarch

Przez tłumacza przysięgłego powinny być również wszystkie dokumenty, które miałyby zostać użyte w celach urzędowych w tym akty urodzenia, ślubu, zgonu, świadectwa szkolne, akty notarialne, postanowienia sądowe, pełnomocnictwa, raporty finansowe, zaświadczenia, dyplomy, umowy.