Swoboda przeplywu towarow arslege

Dyrektywa ATEX to normalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty przyjęte do gruntu w okolicach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to pewne z zwykłych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Prawie Ministra Role w sytuacji zasadniczych wymagań dla urządzeń i sposobów ochronnych danych do zysku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz papierów i informacji pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w możliwość szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i metody, które musi spełniać artykuł w relacji od centrum w jakim będzie on używany. Należy jednak pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi i spełniać wytyczne wychodzące z drugich obowiązujących ustaw dotyczących danego wyboru oraz korzystać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim przyjmowana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich stania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić niezwłocznie zwolniony z sektora. Daje to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat związanych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowy i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem atakiem na danym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne podstawy są zharmonizowane z poradą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.