Strefa zagrozenia wybuchem z10

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Przenosi się do wyrobów przeznaczonych do roli w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać surowe wymagania kierujące się nie jedynie do bezpieczeństwa ale też do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W świadomość przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a dodatkowo powiązane spośród obecnym każde procedury oceny w głównej mierze uzależnione są od poziomu zagrożenia środowiska, w którym dane wyposażenie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać dany produkt, by mógł stanowić stosowany w okolicach zagrożonych wybuchem. Ale o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Stanowi ich dwie. W liczby części uważają się urządzenia, które dostosowuje się w podziemiach kopalni i na powierzchniach, które mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa sprowadza się do urządzeń, które przyjmuje się w dziwnych miejscach, ale które mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla każdych urządzeń pracujących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej długie wymagania można z łatwością odnaleźć w ilościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do czynności w okolicach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien być prosty, widoczny, stały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub jedne wyposażenia w obiekcie zapewnienia zgód z prawymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.