Strefa zagrozenia wybuchem wodor

ATEX – jest więc zasada Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi robić każdy towar, przeznaczony do podawania w okolicach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe nastawione są w normach powiązanych z tą radą. I wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą stanowić tematem regulacji wewnętrznych, które zaczynają w własnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą oraz być niezgodne z regułą, również nie mają dobra podnosić jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak dlatego każdy towar "ATEXowy", który został oznaczony symbolem Ex musiał na wstępie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A i przejść procedurę lub jest kompatybilny z obowiązującym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

system sprzedaży detalicznej

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w danych terenach UE stanowiły wielkie ograniczenia w normalnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesie urządzeń używanych do aktywności w przestrzeniach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która weszła w utrzymanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która była nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w środowiskach pracy, w których potrafimy zajść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została włożona w życie już w 2003 roku. Druga dyrektywa została uchwalona przez Ministerstwo Gospodarki, Rzeczy i Polityki Społecznej 29 maja 2003 roku i zaczynała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. weszło w utrzymanie osobiste, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących zaufania i higieny pracy, związanych z opcją spotkania się atmosferą wybuchową w mieszkaniu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.