Strefa zagrozenia wybuchem ex

Do wybuchu może dotrzeć jedynie w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. Oraz taka jest z normy w zakładach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz sporo różnych, gdzie dostają się produkty pylące lub sproszkowane.

Gdyż w niektórych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się od siebie także wynosiły wielką ścianę w wymianie towarów, wprowadzono je ujednolicić, umieszczając na urządzeniach funkcjonujących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co wtedy są oznaczenia ATEX? Pod tą nazwą zawierają się szczegółowe wymagania, dane w akcie prawnym Unii Europejskiej, które musi robić wszystek produkt, przeznaczony do łączenia w okolicach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są zrozumiane tymi prawdami, potrafią być organizowane wewnętrznie w danych krajach członkowskich Unii, nie mogą one natomiast być inne z zasadami unijnymi dodatkowo nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie oddane do robocie w mieszkaniach zagrożonych wybuchem, musi mieć oznakowanie wspólne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te powodują szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych urządzeń. A właśnie: Producent poprzez postawienie na wyrobie oznaczenia CE deklaruje, iż skutek ten spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których stoi zagrożenie wybuchem zostały rozłożone na przestrzeni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o charakteru zagrożenia, kiedy również jego moce: - strefa gazów, cieczy także ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - grupa Także wtedy narzędzia przeznaczone do funkcji w kopalniach, - grupa II to urządzenia przeznaczone do lektury na wielkości w znaczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia oraz siły na uderzenia. Na brzeg jest typowa klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może pracować urządzenie. Jakie są korzyści wypływające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w punktach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych wychodzących z ewentualnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w produkcji, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.