Srodki gasnicze zastosowanie

Para wodna jest często wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Dopasowuje się ją jeno w wnętrzach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na szerokich powierzchniach nie daje pożądanych efektów. Para ma zły ciężar właściwy natomiast w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Zapisuje się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny więc istnieć zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną daje się do gaszenia pożarów, jakie potrafią powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy potrafi żyć wykorzystywana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie tworzą w odpowiedź z wodą w pewnych warunkach temperaturowych. Nie pokazane jest jednak zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w końca związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w przestrzeni spalania. Najbardziej funkcjonalne i silne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która stanowi przekazywana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być używana jedynie w ostatnich miejscach, co do jakich ma się pewność, iż nie przebywają w nich mieszkańce. Z pomoce na liczne ciśnienie gaśnicze para potrafiła być ciężka dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.