Sposoby gaszenia bojowych srodkow zapalajacych

Pożary, które stają w zamkniętych pomieszczeniach, o małej kubaturze przeważnie są gaszone przy użyciu pary wodnej. Parę zaczyna się w miejscach, w jakich pojemność wynosi około 500 m3. Powinny wtedy istnieć miejsca szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie że żyć użyta, ze względu na jej bardzo mały ciężar właściwy, co dokonuje się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Także w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej dodatkowo jest trochę funkcjonalne i sprawne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których zajmuje się parę wodną do ubezpieczenia i zamykania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy zaczyna się też do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie mogą być ugaszone w produktu związku z wodą.

Para wodna zapewne być także kierowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim szczególnie aktywne im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w dziedzinie spalania. Następuje również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w rozmiarze strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest daleko najbardziej funkcjonalny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która składana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.