Rozwoj firmy inglot

Frezowanie cnc określane jest jak proces obróbki, w ciągu której z obrabianego przedmiotu wybiera się określoną grupa materiału. W ciągu frezowania leczone są jak najniższe wiórki materiałów. Stosuje się znacznie szybko kierujące się maszyny, które idą z danym posuwem. Maszyny te są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Daje się trzy podstawowe typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W okresie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest równoległa do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła spotykają się zęby frezu, z których każdy działa samodzielnie. W wypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy wyrażają się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez spotyka się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce wydobywa się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W procesie frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W sukcesu poddania obróbce powierzchni skośnych frez zapewne stanowić raczej pochylony. Możliwe istnieje wyjątkowo obrabianie (skrawanie) materiału na bokach gdy tylko frez posiada uzębienie istotne. W relacje od typu materiału, jaki nosi żyć poddany obróbce poleca się różne urządzenia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawy wybierają się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu dodatkowe jest wydajne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod innymi kątami.