Pyl weglowy karta charakterystyki

Tytułowe oświetlenie awaryjne LED jest określone do wyznaczania wyjść awaryjnych oraz możliwości ewakuacyjnych w budynków użyteczności publicznej. Teraz w hotelach, pensjonatach, a oraz w kwaterach prywatnych obowiązkowo winno być zainstalowane oświetlenie awaryjne korytarzy i rozwiązań ewakuacyjnych. Jednak oświetlenie awaryjne żarówkowe pobiera za dużo energii i wymaga doprowadzenia zasilania awaryjnego z wielkiego akumulatora, częstokroć dodatkowo koniecznym prezentuje się stworzenie własnej instalacji oświetlenia awaryjnego. Na szczęście, na krajowym rynku pojawiły się wystarczająco mocne diody LED, które pokazały się naprawdę dobrą alternatywą dla żarówek.

Wspomniane wyżej elektroluminescencyjne diody LED pobierają kilkukrotnie mniej energii, posiadają szeroką formę i proste napięcie zasilania. Oświetlenie awaryjne LED oprócz oświetlenia ewakuacyjnego, oświetlenia dróg ewakuacyjnych, oświetlenia mieszkań o określonym zagrożeniu, antypanicznego oświetlenia stref pięknych i oświetlenia rezerwowe obejmuje także oświetlenie ewakuacyjne miejsc funkcji w strefie szczególnego zagrożenia, czyli miejsc, gdzie istnieje wysokie prawdopodobieństwo wypadku wśród pracowników czy nowych głów w sukcesie awarii oświetlenia. Przykładami takich krytycznych formie będą wykopy i książki z substancjami toksycznymi lub wybuchowymi. Również w przypadku wykonywania obowiązków przy szybko pracujących maszynach, trzeba stworzyć ewentualność włączenia światła awaryjnego w pozycji awarii oświetlenia zwykłego.

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego LED są wyposażone w zestawy mikroprocesorowe i związane magistralą komunikacyjną z częścią centralną systemu. Dużą zaletą nowoczesnego systemu oświetlenia awaryjnego LED stanowi fakt, iż stanowi ostatnie przeważnie system rozproszony, co oznacza, iż oprawy ewakuacyjne a pozostałe urządzenia obowiązujące w skład systemu, posiadają własne źródła napięcia w sytuacji akumulatorów. Cały system oświetlenia awaryjnego LED dopasowuje się z normy centralnej, rozdzielaczy tudzież opraw oświetlenia awaryjnego, i komunikacja pomiędzy jednostką centralną, rozdzielaczami i oprawami dokonuje się po dwuprzewodowej magistrali.