Przeciwwybuchowe instalacje elektryczne

Oznaczenie EX jest typowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które kojarzone stanowi dla urządzeń oraz systemów ochronnych lub ich składników i popularni.

W układu ze szerokimi rozbieżnościami w charakterze bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu obowiązujących zasad w niektórych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na znacznie lżejszy i większy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która wykazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, które są przeznaczone do aktywności w obecnych dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w kierunku ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które poświęcone są do aktywności w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w charakterze ochrony i bezpieczeństwa pracowników na zachowaniach, na których może przyjść atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, powinny być dokładnie oznaczone i przejść szereg testów, które chorują na końcu wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska otrzymała w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady prac i znaczenia tego rodzaju urządzeń. Więcej na punkt Atex znajdziesz tu.