Programy dla firm faktury

Program comarch erp xl, dawniej określany był CDN XL. Przedmiotowe oprogramowanie poświęcone jest również dla małych, kiedy i szerokich firm, które wykonują w pozostałych rodzajach branż: handlowej, produkcyjnej oraz usługowej.

Program comarch erp xl posiada rozbudowaną funkcjonalność. Jego jakością szczególną jest ostatnie, że pozwala na danie pełnego wsparcia i zautomatyzowania procesów biznesowych. Daje szansę zarządzania całymi procesami biznesowymi przechodzącymi w przedsiębiorstwie. Ponadto posiada modułową budowę, dzięki czemu jakiś odbiorca może dobrać go do samych potrzeb firmy. Cały system że służyć także w klasy online, jak i offline. Projekt jest z lat najchętniej wybieranym systemem ERP. Ponad 4000 przedsiębiorstw czerpie z tego oprogramowania plus jest dumnych. System ten działa w ciekawszym wykorzystaniu kanałów sprzedaży. Dzięki niemu można wiele efektywniej prowadzić nie tylko logistyką, ale również posiadanymi zasobami. Ten zintegrowany sposób stanowi znacznie wszechstronnym na placu urządzeniem w wersji ERP. Swoim zasięgiem obejmuje wszystkie obszary biznesowej działalności przedsiębiorstwa. Moduł „Handel i Dystrybucja” w przedmiotowym systemie kupi na wsparcie realizacji procesów z zakresu handlu i dystrybucji. Działa firmę z strony sprzedażowej oraz zakupowej. Moduł „Produkcja” urządzony stanowi w narzędzia do produkcji jednostkowej oraz seryjnej. Jest i narzędzia przeznaczone do pracy dyskretnej oraz procesowej. Wspiera działalność projektową, a ponadto swoją kompletację. Daje szansę zdefiniowania technologii, określenia marszruty produkcyjnej, stworzenia harmonogramu produkcji oraz realizowania procesu produkcji. Moduł „Gospodarka magazynowa” daje szansę kontrolowania zapasów oraz realizację wydawania dyspozycji magazynowych. Dzięki takiemu modułowi można sprawnie eliminować pomyłki. Moduł „Serwis i remonty” zezwala na ewidencję, a dodatkowo realizację zleceń serwisowych. Istnieje ostatnie urządzenie do realizacji procesów z zakresu serwisowego. Moduł „CRM” daje szansę gromadzenia informacji o klientach. Dzięki niemu wolno wziąć wiedzę o posiadanych również potencjalnych nabywcach. Daje szansę administrowania pracą zespołów sprzedaży i marketingu. Program erp xl ma jeszcze masa nowych możliwości, o jakich warto dowiedzieć się z swej działalności.