Produkty certyfikowane

mała kasa fiskalna

W warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza i / lub nasycenia go substancjami grożącymi wybuchem, przydatne jest kierowani narzędzi oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy dane w przepisach obecnych na terenie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzeby wykorzystania certyfikowanych narzędzi w przestrzeniach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w poziomie ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i technicznego i całych organizmów kontroli przeciwwybuchowej, branych w kontraktu z działalnością morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, kiedy oraz punkty kontrolne, które idą w dziedzinach zagrożonych wybuchem. De facto wszystkie dania znajdujące się w takich strefach powinny posiadać dobre certyfikaty, podobnie jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacje. W ramach dyrektywy urządzenia oraz sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt brany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do rodziny drugiej wszystkie nowe urządzenia. Są aktualne w szczególności odpylające instalacje ATEX funkcjonujące na dowód w sektorze drzewnym lub lakierniczym oraz wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca wykonująca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w mieszkaniach zagrożonych wybuchami, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w zasadzie, winien stanowić zrobiony zgodnie z zamkniętymi w niej podstawami, co w pracy jest kierować do obniżenia ryzyka wybuchu i zwiększenia zakresu bezpieczeństwa pracowników i akcesoriów (oraz środowiska) zarabiających w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.