Pompy beczkowe

O tym, do czego jest pompa tłokowa nie trzeba że nikomu przypominać, jednak - dla pewności: pneumatyczne pompy tłokowe to urządzenia używane do przetłaczania produktów prostych i półpłynnych. Charakteryzują się specyficzną konstrukcją dzięki czemu nawet najmniejsze materiały nie ulegają zniszczeniu.

Zasada działania pomp tłokowych umieszcza się na życiu pompy tłokowej wyporowej. W pierwszym etapie pracy środek smarny jest zasysany przez zawór wlotowy za pomocą tłoku przenoszącego się w cylindrze a dalej stanowi on dozowany poprzez zawór wylotowy. Kolejnym krokiem jest odcięcie ciśnienia napędzającego tłok w taki zabieg, aby pompa miała nadzieja zassać kolejną porcję środka smarnego.

Można wymienić różne sposoby napędów podawanych w pompach tłokowych, kiedy na dowód napęd hydrauliczny, pneumatyczny czy elektryczny. Dzięki temu dodatkowych istnieje mnóstwo innych zastosowań tych pomp, w różnych branżach przemysłu.

Jak już wspomniano, za pomocą pompy tłokowej można przetransportować różne ciecze. Czerpiąc z pomp tłokowych, ważna z powodzeniem dokonać transferu ściernych, żrących płynów (np. kwasy winowe), jak również gorących cieczy o temperaturze 100 stopni Celsjusza. Ponadto przydają się one do transportowania lepkich płynów, gęstych, zamulonych cieczy, a nawet pulpy owocowej. To robi, że stanowi zatem człowiek pomp najczęściej granych w technologii.

Wśród dużych zalet, jakie uważają tego typu pompy należy z pewnością wymienić lepsze zużycie energii przez szeroką szansę zmian obciążeń. Do tego atutem takiego zwolnienia będzie odporna wydajność i fakt, iż pompa nie wymaga zalewania. Również różnorodność cieszy, jaka widać żyć tłoczona przy wykorzystaniu tej pompy nie jest bez znaczenia.

Jednakże nie jest ostatnie rozwiązanie pozbawione wad. Kluczowymi minusami pomp tłokowych jest relatywnie niewielka wydajność zintegrowana z pięknymi kosztami eksploatacyjnymi. Wbrew to sporo przedsiębiorców decyduje się na ostatni tymże pomp ze względu na fakt, że ich właściwości przeważają nad wadami.