Planeta ziemia kl 6

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, potrafi żyć znana za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową zaliczana stanowi w sprawy, gdy nie leżą w niej żadne czynniki wybuchowe, co zapewnia branie w niej jakichś standardowych produktów.

I za wybuchową, kiedy mieszkają w niej czynniki w sytuacje gazu lub pyłu, które ewentualnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa prezentowana jest i mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem przeprowadza się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz momentu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dają się na trzy strefy: - strefę 0 - określa się tym, iż jest przestrzenią, w której stale pożądaj przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne są ale czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, i jeśli występuje - zachowuje się przez krótki czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dzielnicy jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale lub przez duże okresy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może spotkać czasami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego miału nie powstaje w trakcie prawidłowego działania, natomiast jeśli wystąpi - broni się wyłącznie przez krótki czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy.