Plan finansowy kawiarni

Symfonia pomysł to pakiet, który wspiera panowanie w krótkich oraz małych firmach. Stanowi o ważny polski zintegrowany pakiet, który stał stworzony szczególnie dla środowiska WindowsTM. Oprogramowanie to uczestniczy w kierowaniu firmy w jej częstej działalności w istoty ewidencji oraz obsługi wydarzeń gospodarczych.

posnet thermal hs ejPosnet THERMAL HS EJ - drukarka fiskalna Polkas Kraków

Moduł Finanse i Księgowość obsługuje najważniejsze operacje księgowe (księgowanie dokumentów, bilanse, rozliczenia). Moduł Analizy Finansowe uznaje zbyt zadanie wspomagać pracę działu finansowo-ekonomicznego przedsiębiorstwa. Aplikacja Środki Trwałe ułatwia w znaczącym stopniu prowadzenie ewidencji oraz inwentaryzacji środków trwałych, wartości prawych i lekkich. Moduł Kadry i Płace jest do zarządzania wynagrodzeniami i danymi typów. Dzięki nim wolno szybko obliczyć płace, prowadzić ewidencję czasu pracy itd. Chroni on w rozliczeniu się z US oraz ZUS. Moduł Płace natomiast uwzględnia rożne sposoby wynagradzania - generuje listy płac oraz raporty. Drukuje także potwierdzenia przelewów. Aplikacja Handel działa w spraw sprzedaży i gospodarki magazynowej (ewidencja stanu magazynowego). Dzięki niemu żyje możliwość wystawiania dokumentów magazynowych, sprzedaży, zakupu itd. Jest nieodzowna dla firm posiadających kilka oddziałów a w sum zgodna z drukarkami i kasami fiskalnymi. Moduł Faktura jest uzyskiwany w działach handlowych oraz sprzedaży. Umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury, rachunki). Współpracuje z drukarkami fiskalnymi. Moduł Mała Księgowość został zaś przygotowany dla firm, które powodują księgowość uproszczoną. Chroni on w ewidencjonowaniu i obsłudze rozliczeń z ZUS (współpracuje z programem Płatnik). Dzięki niemu ważna mówić rozrachunki z tytułami i pracownikami. W prawdziwym stopniu ułatwia analizy dochodowości.