Obrobka plastyczna metali na zimno

Obecnie metalurgia jest częścią, która otacza nie tylko procesy obróbki plastycznej oraz odlewnictwo, lecz także interesuje się badaniem struktur w mierze makro. W tym końca zazwyczaj wykonywa się badania na mikroskopach metalograficznych.

Mikroskopia jest rzeczą, która pojawiła się już kilkaset lat temu. A tylko stosunkowo od niedawna różnego sposobu mikroskopy zaczęto stosować w metalurgii. W ostatnich etapach są one niezbędne podczas pracy z produktami inżynierskimi. Już we wspomnianej dziedzinie niezwykle znaczące są mikroskopy metalograficzne, które wykorzystuje się między innymi do badania zgładów metalowych albo same ich przełomów. Stanowi wówczas technika obrazowania, którą wypełnia się na próbkach nieprzezroczystych. Do mikroskopów metalograficznych możemy zaliczyć między innymi mikroskopy elektronowe, które umożliwiają na uwagę struktury na poziomie atomowym oraz mikroskopy świetlne, wyróżniające się mniejszym powiększeniem. Obserwacje przeprowadzane za pomocą wspomnianych urządzeń są niezwykle istotne, ponieważ dzięki temu potrafimy znaleźć nowego sposobie mikropęknięcia w środku albo ich zapoczątkowanie. Możliwe jest więcej obliczenie udziału fazowego, a i dokładne wyznaczenie poszczególnych faz. Dzięki temu możemy też określić ilość oraz rodzaj wtrąceń, a również wiele kolejnych istotnych składników, z artykułu widzenia metalurgii. Przykładowo często obserwacje mikroskopowe nowo stworzonego materiału kupią na dokładną obserwację struktury materiału, dzięki czemu w przyszłości możemy uniknąć wielu niepożądanym awariom.

Stosowanie mikroskopów metalograficznych stanowi szalenie ważne, ponieważ dzięki temuż potrafimy łatwo wykryć wady materiału. Jednak o pamiętać, iż obsługa tego gatunku sprzętu jest niebezpieczna. Z tegoż sensu badania na nim powinny wykonywać wyłącznie wykwalifikowane osoby.