Obowiazek kasy fiskalnej ustawa

Prowadzimy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą dać w walucie obcej, zwłaszcza w euro. Czy ewidencja na kasie finansowej w innej walucie jest dodatkowa?

W kontraktu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do robienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z dowolnej sprzedaży, a jeszcze do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który powoduje informacje, jakie powinny oglądać się na paragonie fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, które pragną spełniać kasy rejestrujące zapisane są natomiast w przedziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w istota § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w biznesie powinien mieć m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, lub jej skrótu, a i zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile a czasu zmiany; zapisania chwili i czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w przeciwnej walucie w myśli fiskalnej, a także przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia zgodnie z podaniem kosztu i złożeniem zapłaty musi być ustalony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych walut; przeliczenie musi zostać sporządzone z czułością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Również do oznaczenia skrótu nazw walut obcych przyjmuje się oznaczenia, które są stosowane przez Nasz Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma zamiar prowadzić sprzedaż produktów na pracę konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, to co do zasady, musi mieć kasę fiskalną, urządzoną w wartość, która pozwoli przeliczenie kursu walut.

Z form, która stała ukazania w pytaniu można wywnioskować, iż cena za nabyte produkty tworzy żyć zabierana w euro, w terminie gdy wartość sprawy będzie uwidoczniona w złotówkach. Przepisy, które zajmują VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy odpowiedzieć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.