Home Uncategorized Normy przeciwwybuchowe

Normy przeciwwybuchowe

written by admin Czerwiec 22, 2017

Budowa obiektu przemysłowego wymaga między drugimi jego oceny pod względem zagrożenia wybuchem. Zagrożenie żyje gdy produkcja, przechowywanie lub używanie substancji w ścisłej przerwie w zintegrowaniu z powietrzem wytworzy mieszaninę wybuchową.

Dodatkowe info

 

Projektowanie musi uwzględniać zabezpieczenia dobre z prawem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej. W zależności z działu przemysłu oraz stanu zagrożenia wybuchem należy przedstawić dobre zabezpieczenia. Klasyfikując strefy zagrożenia należy:
-zidentyfikować przestrzeń zagrożoną wybuchem,
-sklasyfikować tę dziedzina,
-zaznaczyć zasięg i model,
-opracować dokumentację.

Prawidłowa klasyfikacja zezwala na wprowadzenie optymalnego rozwiązania dla strefy zagrożonej, minimalizując ryzyko, a tymże samym zapewnić bezpieczną funkcję w konkretnym obszarze. Określając strefy zagrożenia należy zastosować urządzenia odpowiedniej jakości, w ostatnim nie wolno sprzętu niższej kategorii zastosować do przestrzeni wyższego ryzyka. Producent urządzeń oddanych do montażu w dziedzinach zagrożenia musi dołączyć odpowiednie atesty i Informację Zgodności dla wszystkiego produktu. Dodatkowo konieczne jest zamontowanie systemu bezpieczeństwa wybuchowego, który ogranicza zasięg zniszczenia i wspomaga akcję ratunkową. Nie jest dodatkowe całkowite wyeliminowanie zagrożenia wybuchowego, można jednak zminimalizować ryzyko wykonania i minimalizować skutki wybuchów.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe dzielimy na czynne i pasywne. Pasywne zabezpieczenia przeciwwybuchowe nie wymagają działania systemów elektrycznych czy elektronicznych wykorzystując zjawiska fizyczne. Zabezpieczenia aktywne urządzone w znaczące czujniki analizują sytuację, lecząc w podjęciu uchwale o systemie minimalizacji zagrożenia. Drinkiem z zabezpieczeń aktywnych jest automatyczny system tłumienia wybuchu HRD. System HRD zawiera: czujniki wybuchu, centrale sterujące, butle hrd, dysze nierdzewne lub mosiężne. Czujniki wybuchu zezwalają na wczesne wykrycie wybuchu i przeznaczenie danej do osoby centralnej. Butla hrd w toku branym w milisekundach wtryskuje proszek gaszący do przechowywanego urządzenia. Sposób ten wyróżnia się bardzo trudną niezawodnością błyskawiczną reakcją. Zapewne istnieć traktowany za natomiast na zewnątrz obiektów. Gładka i szybka instalacja i wymiana po zadziałaniu jest atutem przemawiającym za wyborem takiego podejścia.