Normy przeciwwybuchowe

Budowa obiektu przemysłowego wymaga między drugimi jego oceny pod względem zagrożenia wybuchem. Zagrożenie żyje gdy produkcja, przechowywanie lub używanie substancji w ścisłej przerwie w zintegrowaniu z powietrzem wytworzy mieszaninę wybuchową.

pakowanie żywnościPakowanie próżniowe żywności - Multivac P100

 

Projektowanie musi uwzględniać zabezpieczenia dobre z prawem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej. W zależności z działu przemysłu oraz stanu zagrożenia wybuchem należy przedstawić dobre zabezpieczenia. Klasyfikując strefy zagrożenia należy:
-zidentyfikować przestrzeń zagrożoną wybuchem,
-sklasyfikować tę dziedzina,
-zaznaczyć zasięg i model,
-opracować dokumentację.

Prawidłowa klasyfikacja zezwala na wprowadzenie optymalnego rozwiązania dla strefy zagrożonej, minimalizując ryzyko, a tymże samym zapewnić bezpieczną funkcję w konkretnym obszarze. Określając strefy zagrożenia należy zastosować urządzenia odpowiedniej jakości, w ostatnim nie wolno sprzętu niższej kategorii zastosować do przestrzeni wyższego ryzyka. Producent urządzeń oddanych do montażu w dziedzinach zagrożenia musi dołączyć odpowiednie atesty i Informację Zgodności dla wszystkiego produktu. Dodatkowo konieczne jest zamontowanie systemu bezpieczeństwa wybuchowego, który ogranicza zasięg zniszczenia i wspomaga akcję ratunkową. Nie jest dodatkowe całkowite wyeliminowanie zagrożenia wybuchowego, można jednak zminimalizować ryzyko wykonania i minimalizować skutki wybuchów.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe dzielimy na czynne i pasywne. Pasywne zabezpieczenia przeciwwybuchowe nie wymagają działania systemów elektrycznych czy elektronicznych wykorzystując zjawiska fizyczne. Zabezpieczenia aktywne urządzone w znaczące czujniki analizują sytuację, lecząc w podjęciu uchwale o systemie minimalizacji zagrożenia. Drinkiem z zabezpieczeń aktywnych jest automatyczny system tłumienia wybuchu HRD. System HRD zawiera: czujniki wybuchu, centrale sterujące, butle hrd, dysze nierdzewne lub mosiężne. Czujniki wybuchu zezwalają na wczesne wykrycie wybuchu i przeznaczenie danej do osoby centralnej. Butla hrd w toku branym w milisekundach wtryskuje proszek gaszący do przechowywanego urządzenia. Sposób ten wyróżnia się bardzo trudną niezawodnością błyskawiczną reakcją. Zapewne istnieć traktowany za natomiast na zewnątrz obiektów. Gładka i szybka instalacja i wymiana po zadziałaniu jest atutem przemawiającym za wyborem takiego podejścia.