Mikroskop edukacyjny

Nazwa mikroskopu powstała poprzez połączenie słów z języka starogreckiego o miejscu  „mały” oraz „patrzę”, „obserwuję”. Mikroskop służy do obserwacji małych, często niewidocznych gołym okiem obiektów. Narzędzie obecne istnieje szeroko łączone w medycynie, nauce, a i przemyśle także w moc różnych dziedzinach

Na przestrzeni dziejów wymyślono inne rodzaje mikroskopów. Ważnym z nich było wyposażenie optyczne, które do oświetlania badanych obiektów wykorzystywało wyłącznie światło dzienne. Przyrządy te, nie zdobyły niesamowitej popularności, ponieważ powiększenie możliwe do uzyskania było maksymalnie dziesięciokrotne. W XVII wieku nastąpiła rewolucja w poszukiwaniach mikroskopowych. Antonie van Leeuwenhoek przydałby się do ulepszenia mikroskopu, a później do udoskonalenia prac na daleką skalę. Jako ważny człowiek pod mikroskopem obserwował różne typy komórek

Dzięki niemu, na świecie nastąpił ogromny moment w badaniach biologicznych. Naukowcy mogli obserwować mikroorganizmy, dowiadując się zupełnie nowych prace na punkt świata fauny i flory. Wynalezienie i spopularyzowanie mikroskopu umożliwiło dalszy ciąg medycyny. Znaleziono wiele leków i szczepionek. W XVIII wieku pod mikroskopem obserwowano bakterie gruźlicy, co przydałoby się w późniejszym okresie do wynalezienia szczepionki przeciwko tej chorobie. Mikroskop spowodował powstanie nowych rzeczy nauki: między innymi mikrobiologii i cytologii

Pod mikroskopem obserwowano i po raz pierwszy chromosomy i udowodniono, że są one nośnikami genów. Z tego okresu zaczęła kształtować się nowa rzecz wiedzy: genetyka. Odkrycie i analiza genów umożliwia w nowoczesnym świecie grę z chorobami genetycznymi

Nie zapominajmy też o prawnym aspekcie – dzięki genetyce możliwa stawała się identyfikacja przestępców, a dodatkowo określanie ojcostwa. Mikroskop przysłużył się także przemysłowi: dzięki niemu produkuje się nowe stopy metali, jakie są materiałem wykorzystywanym w wielu gałęziach gospodarki i nauki. W XX wieku wynaleziono mikroskop elektronowy. W tymże nowoczesnym kliencie urządzenia, za pomocą elektronów obserwowano najmniejsze ze grup komórkowych

Podsumowując, pod dzisiejszym mikroskopem można oglądać malutkie cząstki świata przyrody. Dzięki temu wynalazkowi możliwy był wzrost w części nauki, przemysłu i medycyny.