Mielenie miesa sennik

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe stanowią najogromniejsze niebezpieczeństwo dla zdrowia grających w takim środowisku osób.

cdn xlcdn-xl-comarch | Systemy ERP | POLKAS

Ze powodu na wpływ na etap zdrowia pyły liczymy na:
– pyły drażniące,
– pyły toksyczne,
– pyły alergizujące,
– pyły kancerogenne,
– pyły zwłókniające.
Głównym stanowiskiem w gronu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest pozytywne zapobieganie przez stosowanie indywidualnej oraz społecznej ochrony przeciwpyłowej.
Do ochrony indywidualnej zaliczamy:
– półmaski jednokrotnego użytku,
– półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami,
– maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami,
– hełmy i kaptury ochronne.
Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory.
Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze stare i mokre.
Powszechnie stosowane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z klasą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre.
Komory osadnicze to jedyny z najzwyklejszych odpylaczy o małych kosztach instalacji. Cechą tego wyjścia jest niska skuteczność odpylania, dlatego często są wprowadzane w związaniu z nowymi odpylaczami. Dużo wysoką skutecznością działania ukazują się odpylacze filtracyjne. Wprowadzane w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są jedną z najważniejszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w charakteru zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki powstające na efekt przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, indywidualne rozwiązania pragną istnieć wykorzystane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą być certyfikat ATEX.
Wybór urządzenia odpylającego uzależniony istnieje z gałęzi przemysłu i od pewnego zagrożenia.