Leki tlumaczenie ang

Rejestracja wyrobu medycznego, jak jeszcze tworzenie nowych leków na rynek polski, to pracochłonny proces, który nieraz wymaga udziału ekspertów z nowych dziedzin. Jak czytamy w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, kobieta będąca producentem i autoryzowanym przedstawicielem danego towaru ma cel zgłosić wyrób do Starego Urzędu na co kilka 14 dni przed wprowadzeniem środku do obrotu. Dodatkowo, należy zwrócić wystarczającą ilość dokumentów składanych wraz ze zgłoszeniem, których dokładną listę można znaleźć między innymi na ścianie www.urpl.gov.pl, i do których należą między innymi:

dowód uiszczenia ceny za zgłoszenie,
dokument potwierdzający status prawny wnioskodawcy,
wzory oznakowania i instrukcji użytkowania materiału zgłaszanego.

Dodatkowo, w sprawy wprowadzenia na plac polski zagranicznego leku wskazanym jest wykonanie, oprócz dokumentu potwierdzającego dopuszczalność produktu do użytku, aktualnego tłumaczenia opisu ulotek lub same tekstów na opakowaniu. Jak ważna się domyślić, tłumaczenie musi stać zaaranżowane w rodzaj odpowiedzialny a przy użyciu terminologii medycznej, zatem jego spowodowanie zazwyczaj dane będzie obowiązkowemu lekarzowi medycznemu z wiedzami lingwistycznymi, rzadziej przez tłumacza przysięgłego w konsultacjach z lekarzem medycyny. Ścisła instrukcja, jak powinno dane tłumaczenie wyglądać, jest zamieszczona na ścianie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Owoców Biobójczych. Rejestracja wyrobu medycznego powinna stać poprzedzona zapoznaniem się z informacjami przedstawionymi przez wskazany wyżej urząd. Dzięki czemu będziemy mieli gwarancja, iż nasz lek zostanie bez zbędnych opóźnień i ponoszenia dodatkowych opłat wpisany na zbyt.

Koszt sporządzenia tłumaczenia medycznego jest prezentowany przez wyspecjalizowane biuro tłumaczeń i zazwyczaj wprowadzany w oparciu o przedstawiony dokument, jego wielkość i stopień trudności. Aby dowiedzieć się jaka będzie cena przekładu, daleko jest umówić się z wybranym biurem tłumaczeń. Wycena istnieje w grupy wypadków dokonywana bezpłatnie.