Klasyfikacja i ocena zagrozen cywilizacyjnych

Każde przedsiębiorstwo, w jakim robi się technologie powiązane z możliwością wystąpienia zagrożenia wybuchem, jest przymuszone do korzystania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem. Przepisy prawa wymagają również, żeby taki dokument został zatwierdzony przez pracodawcę np. dyrektora zakładu, prezesa, właściciela przedsiębiorstwa itp.

Dokument zabezpieczenia przed początkiem jest właściwy przez przepisy prawa unijnego oraz przez wewnątrz krajowe normy. Ściśle określone zasady precyzują co powinno się zlokalizować w dokumencie, w której kolejności poszczególne dane powinny stanowić udzielane do danych.

Dokument podzielony istnieje na trzy części.

Pierwsza z nich występuje wszystkie porady dotyczące zagrożenia wybuchem. Precyzyjnie nazywa się mieszkające w przedsiębiorstwie przestrzenie zagrożenia wybuchem. W relacji od ilości i siły zagrożeń tworzy się klasyfikacji przestrzeni na powierzchni zagrożenia wybuchem. W głównej części dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem dostaje się również krótkie zestawienie będących środków ochrony.

Inna połowę dokumentu zawiera szczegółowe informacje, powiązane z opinią zagrożenia i ryzyka wybuchu. Określa się sposoby zapobiegania wybuchowi oraz prezentuje się na dane ochrony przed szkodliwymi skutkami wybuchu. Druga cześć precyzuje również technologiczne i organizacyjne środki ochrony.

Trzecia część dokumentu zabezpieczania przed wybuchem okazuje się z porad i dokumentów uzupełniających. Dostają się tutaj protokoły, świadectwa, potwierdzenia i procedury. Najczęściej są one prezentowane w postaci uporządkowanego wykazu lub zestawienia bez dodatku.