Kasa fiskalna novitus raport dobowy

Pomimo, iż potrzebę posiadania kasy fiskalnej novitus deon w role gospodarczej obejmuje jeszcze popularniejszą rzeszę przedsiębiorców, jeszcze są możliwe wedle obowiązujących przepisów zrezygnowania z ostatniego celu.

Utrata dobra do takiego zwolnienia, może działać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek używania tych urządzeń dotyczy między innymi podatników świadczących usługi z obszaru naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi powiązane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego i lekarzy. A kto tak tak nie musi być kasy fiskalnej? Między innymi dotyczą one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do pewnych czynności. Podatnik wykonujący czynności zwolnione przedmiotowo nie musi ich pisać na kasie fiskalnej. Kto nie pragnie posiadać kasy fiskalnej: dostawa usługi czy świadczeń z zakresu usług nadawczych, usług internetowych, usług powiązanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w struktury naturalnej, usługi powiązane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi połączone ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z obróbką odpadów, usługi związane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, miejski i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, usługi w obszarze noclegów, usługi świadczone przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi elektroniczne, usługi gospodarcze i ubezpieczeniowe, wynajem oraz pomocy zarządzania nieruchomościami, usługi związane z biegiem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi połączone z utrzymaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi oferowane przez spółki oraz systemy eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wyżej wymienione, mogą dodatkowo mieć ze zdjęcia przedmiotowo-podmiotowego. Należeć do ostatniego zwolnienia przysługuje ze względu na strukturę sprzedaży podatnika. Jeśli zwrot z czynności wymienionych stanowił w dawnym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może używać ze zrezygnowania z kas dla całości sprzedaży.