Hodowla zwierzat krzyzowka

Sam czas mięso używany jest na ogół w miejscu kulinarnym oraz jest definicję konglomeratu tkanek, z których ważną jest tkanka mięśniowa, czerpana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa mięso za drink z drogich składników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie konsumentom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako czynnik ludzkiego pokarmu istnieje już z czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego zaprezentowało się skutecznym środkiem na dostarczanie organizmowi sporych dawek energii. Prawdopodobnie doświadczenie na utrzymanie mięsa stanęło to w sezonie zlodowaceń, kiedy trudniej było kupić pokarm roślinny i spożywanie mięsa stało się drinkom z istotnych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których ludzie mają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało stworzone zwróceniem uwagi na wymiary przyjazne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt umieszczanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, bowiem jest toż rzecz propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu wypowiada się świadome i pozytywne wyłączenie z stałej diety mięsa, w tym jeszcze ryb i owoców morza.

Weganizm posiada najbardziej skuteczny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęca, zatem nie tylko mięsa, ale też jajek, mleka i przetworów mlecznych. Istnieje obecne zabieg bycia skojarzony z pewnymi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na placu subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się dopiero w VI wieku p.n.e., zaś za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej obserwuje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury moralnej i humanitarnej dotyczących wegetarianizmu, nadal część ludzi je mięsa z obecnych indywidualnych przyczyn, co w porze lodowcowej. Dopóki nie zostaną stworzone satysfakcjonujące dla użytkowników odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa dalej będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez duży chwila będą bawiły się dużą rzeszą klientów.