Home Uncategorized Hdr zone system

Hdr zone system

written by admin Maj 10, 2017

System tłumienia wybuchu (z ang. explosion suppression systems) jest doskonałe zabezpieczenie różnorakich urządzeń przemysłowych. Trudno się więc dziwić, iż istnieje coraz często stosowany, zarówno przez firmy, jak a kobiety prywatne.

comarch optima handel

Najprościej rzecz ujmując, działanie systemu prowadzi się do tłumienia ciśnienia wybuchowego, którego wzrost zostaje odnaleziony w dziedzinach zamkniętych lub mało zamkniętych. Więc jego głównym obiektem jest niedopuszczenie do tworzenia zbyt wysokiego ciśnienia w okresie wybuchu. Dzięki temu potężna ominąć szkody w budowach i prosto w świecie ochronić zdrowie ludzi. System tłumienia wybuchu poświęcony jest specjalnie do zabezpieczeń silosów, cyklonów, młynów, mieszadeł, kruszarek czy elewatorów.
System tłumienia wybuchu wznosi się z czterech ważnych elementów: czujników optycznych i ciśnieniowych, centrali sterujących, butli HRD z czynnikiem gaszącym, dyszy nierdzewnych lub mosiężnych. Ważny z wysoce wymienionych elementów odpowiada przede wszystkim za identyfikację źródeł zapłonu w celu aktywizacji całego organizmu zabezpieczeń, jak jeszcze szybkie wykrycie wybuchu rozprzestrzeniającego się w kanałach. Centrale sterujące to fakt sterujący systemem tłumienia wybuchu, czyli butlami HDR oraz czujnikami ciśnienia. Monitoruje system oraz dostarcza impulsu zmagazynowanej zdolności do aktywacji butli. Same i butle HDR odpowiadają za ochronę przed wybuchem aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów ruchowych, w jakich dostają się pyły klasy ST1-ST3 oraz alkohole i mieszaniny wybuchowe.
W jaki technologia to wszystko działa? Wbrew pozorom, nie istnieje wówczas dodatkowo skomplikowane. Wszystko odnosi się do pomiarów, analizy i odpowiednich reakcji. Detektory ciśnieniowe odpowiadają za detekcję eksplozji. Czasem zamiast nich poznaje się czujników iskier lub czujników płomienia. W chwili, w której pojawią się iskry lub płomienie, a ciśnienie przekroczy dopuszczalny limit sygnał kierowany jest do centrali sterującej, która zapoczątkowuje otwarcie butli. Substancja chemiczna w nich zawarta ciągnie się przez dysze, co w ostatecznym rozrachunku idzie do stłumienia wybuchu.
Do zalet systemu niewątpliwie można zaliczyć krótki czas reakcji, dużą niezawodność, niską i intensywną wymianę elementów i dodatkowo dobrą jego instalację i transport.