Hdr zone system

System tłumienia wybuchu (z ang. explosion suppression systems) jest doskonałe zabezpieczenie różnorakich urządzeń przemysłowych. Trudno się więc dziwić, iż istnieje coraz często stosowany, zarówno przez firmy, jak a kobiety prywatne.

comarch optima handelCDN Handel z magazynem - Program Comarch ERP Optima

Najprościej rzecz ujmując, działanie systemu prowadzi się do tłumienia ciśnienia wybuchowego, którego wzrost zostaje odnaleziony w dziedzinach zamkniętych lub mało zamkniętych. Więc jego głównym obiektem jest niedopuszczenie do tworzenia zbyt wysokiego ciśnienia w okresie wybuchu. Dzięki temu potężna ominąć szkody w budowach i prosto w świecie ochronić zdrowie ludzi. System tłumienia wybuchu poświęcony jest specjalnie do zabezpieczeń silosów, cyklonów, młynów, mieszadeł, kruszarek czy elewatorów.
System tłumienia wybuchu wznosi się z czterech ważnych elementów: czujników optycznych i ciśnieniowych, centrali sterujących, butli HRD z czynnikiem gaszącym, dyszy nierdzewnych lub mosiężnych. Ważny z wysoce wymienionych elementów odpowiada przede wszystkim za identyfikację źródeł zapłonu w celu aktywizacji całego organizmu zabezpieczeń, jak jeszcze szybkie wykrycie wybuchu rozprzestrzeniającego się w kanałach. Centrale sterujące to fakt sterujący systemem tłumienia wybuchu, czyli butlami HDR oraz czujnikami ciśnienia. Monitoruje system oraz dostarcza impulsu zmagazynowanej zdolności do aktywacji butli. Same i butle HDR odpowiadają za ochronę przed wybuchem aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów ruchowych, w jakich dostają się pyły klasy ST1-ST3 oraz alkohole i mieszaniny wybuchowe.
W jaki technologia to wszystko działa? Wbrew pozorom, nie istnieje wówczas dodatkowo skomplikowane. Wszystko odnosi się do pomiarów, analizy i odpowiednich reakcji. Detektory ciśnieniowe odpowiadają za detekcję eksplozji. Czasem zamiast nich poznaje się czujników iskier lub czujników płomienia. W chwili, w której pojawią się iskry lub płomienie, a ciśnienie przekroczy dopuszczalny limit sygnał kierowany jest do centrali sterującej, która zapoczątkowuje otwarcie butli. Substancja chemiczna w nich zawarta ciągnie się przez dysze, co w ostatecznym rozrachunku idzie do stłumienia wybuchu.
Do zalet systemu niewątpliwie można zaliczyć krótki czas reakcji, dużą niezawodność, niską i intensywną wymianę elementów i dodatkowo dobrą jego instalację i transport.