Gotowanie grochu

Tłumaczenia ustne umożliwiają komunikację pomiędzy rozmówcami reklamującymi się w dwóch różnych językach polecanych czy w sukcesie, gdy sama z osób podaje się językiem migowym. Sama czynność określana mianem tłumaczenia ustnego, to nadawanie identycznego znaczenia między ludźmi operującymi innymi językami, i celem tej prac jest zawarcie komunikacji tudzież przekazywanie informacji. Tłumaczenia ustne w przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych, dzieją się w sezonie rzeczywistym, co oznacza, iż przekład wypowiedzi zawsze prowadzony istnieje na bieżąco. Jest kilka metod tłumaczenia ustnego, zaś najbardziej danymi a regularnie stosowanymi są tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia ustne symultaniczne wykorzystywane są podczas światowych konferencji, gdzie wypowiedzi zagranicznych gości szkolone są przez lekarzy wysłuchujących przemówień przez słuchawki w dźwiękoszczelnych kabinach.

Symultaniczność tych przekładów polega na równoczesnej translacji ze słuchu, gdzie komunikat docelowy powstaje już po usłyszeniu uwagi w stylu wyjściowym. Tłumaczenia ustne konsekutywne działają z serii sytuacji, kiedy tłumacz rozpoczyna interpretowanie i translację tylko po wyjściu wypowiedzi przez prelegenta. Zwykle tłumacz konsekutywny leży w otoczeniu rozmówcy podczas wysłuchiwania mówcy oraz pisze w trakcie notatki, zaś później wygłasza przemówienie w języku docelowym imitując możliwie najwierniej stylistykę oryginalnej wypowiedzi. Każda z wymienionych technik tłumaczeń ma własne decyzje i zalety, więc nie sposób jednoznacznie orzec o przewadze wszystkiej z nich. Rzecz jasna, istnieją także inne formy tłumaczenia ustnego (np. tłumaczenie szeptane, tłumaczenie zdanie po daniu lub tłumaczenie a vista), które zawierają charakter bardziej samodzielny dodatkowo nie wymagają aż tak wysokiego zainteresowania jak wcześniej wymienione techniki, stąd znajdują zastosowanie podczas spotkań nieformalnych.