Gaszenie pozaru z hydrantu

Pożary można gasić na kilka sposobów, wszystko zależy natomiast od różnych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego zawartość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce posiada oraz czas, który minął od czasu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych alkoholi w dziedzinie spalania także na obniżeniu stężenia tlenu do cenie, w jakiej spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, otrzymuje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w okolicy spalania. Warto i dodać, że najlepsze efekty gaśnicze odnosi się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w wnętrzach zamkniętych, dających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie ale najczęściej wykorzystuje się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest jedyna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna używana jest dodatkowo do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czyli do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co chwila 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie albo też zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie owym dużo silne, im doskonalsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna również przedstawia się pomocna, jednak absolutnie w miejscach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej stosuje się i do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako środek gaśniczy, nie może być stosowana na otwartych przestrzeniach. Choć nie tylko. Pary wodnej nie należy przyjmować w przypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie kieruje się ponadto w mieszkaniach, w jakich prawdopodobnie ona stworzyć poparzenia znajdujących się w nich wszystkich. Używając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną tworzy się oraz z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.