Gaszenie pozarow grupy e

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi obecne najłatwiejszy także dużo znaczący środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią przesadzają. Wybór środka gaśniczego zależy od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze świetnie konsultują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych a wszystkiego co reaguje z wodą. Z kolei proszki gaśnicze mają najwyższe zastosowanie. W relacji z posiadanego składu mogą stanowić wykorzystywane do gaszenia prawie wszystkich palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najpopularniejszy jest dwutlenek węgla, ekonomiczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki też takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale realizuje proste powołanie w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, gdy na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako sposób gaśniczy Podobne pracowanie jak woda jest para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Zapewne żyć kierowana w przypadkach płonięcia tych jedynych produktów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą a wodą liczy na ostatnim, że wodę można grać w pewnym miejscu, a parę jedynie w osobnych mieszkaniach o pojemności nie korzystniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W szerszych pomieszczeniach działanie pary wykazuje się nieefektywne. Do dobrego gaszenia pożarów niezbędna stanowi nie tylko znajomość środków gaśniczych odpowiednich do nowych substancji, lecz również zasady ich przetwarzania i składania w region pożaru.