Gastronomia hel

Czerpiący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to marka interaktywnego procesu szkolenia, dokonującego się za pośrednictwem technik związanych z wiedzami psychologicznymi. Jest ostatnie model szkolenia pracowników polegający na tworzeniu procesu decyzyjnego w sensie zaspokajania ich potrzeb zawodowych, co pomaga innym osobom lub biurom w dynamizacji tempa wzrostu oraz umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego standardu działania są coachowie, którzy odbywają ze własnymi mężczyznami na innych płaszczyznach np. w kontaktu z ich biznesem, rozwojem prace zawodowej, a dodatkowo analizują kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z nowymi ludźmi.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie właściwszych decyzji, pełniejsze wykorzystywanie ich naturalnych predyspozycji, określenie swoich projektów oraz skupienie na optymalizacji działań chodzących do ich dostania. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym przedmiotem jest poprawienie pewności siebie klienta i okazywania wsparcia w wolnym dokonywaniu zamierzonych kolei w oparciu o jego własne projekty i zasoby intelektualne. Innymi częściami określonymi w ćwiczeniach dla  pracowników w strukturze coachingu są:

coaching jest kierowaniem całkowicie dobrowolnym; coach nie posiada prawa wyznaczać klientowi żadnych dyrektyw; nie uczy ludzi, tylko usprawnia im w ciągu zawierania się; jest skonstruowany na bazie pytań oraz stymuluje myślenie; musi panować atmosfera szacunku i akceptacji poglądów klienta; planem jest zmierzanie do konkretnego dokonywania zmian.