Galezie przemyslu w polsce mapa

We jakichkolwiek branżach i gałęziach przemysłowych, gdzie na wynik procesu technologicznego powstaje pył również inne zanieczyszczenia, należy stosować miłe i funkcjonalne sposoby usuwania i wydawania pyłem.

system enovaSystem Enova Multi

Zapylenie otoczenia produkcyjnego, zachodzące w sukcesie obróbki materiałów, podczas szlifowania, piłowania czy wiercenia, a dodatkowo podczas przesypywania materiałów sypkich, oddziałuje na jakość wytwarzanego produktu, na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników natomiast na opłacalność i wydajność produkcji. Drobny miał w powietrzu jest znaczenie także dla pracy elektronarzędzi i maszyn produkcyjnych - mniej pyłu wyraźnie wydłuża żywotność urządzeń. Pewne rodzaje pyłów mogą być toksyczne dla organizmu ludzkiego, drobny pył zwiększa również zagrożenie wybuchem, dlatego wykorzystanie na miejscach roboczych skutecznego systemu odpylającego jest potrzebą. Do działań systemu odpylania (dust extraction systems) należy wzięcie pyłu i części stałych zawieszonych w powietrzu, gazach spalinowych i ekonomicznych, następnie przetransportowanie ich, odfiltrowanie i magazynowanie. Ważnym elementem organizmu są odciągi miejscowe, czyli instalacje, które gromadzone są w niskiej długości od centrum zapylenia. Odciągi miejscowe przechwytują i pozwolą na uniknięcie zanieczyszczeń w miejscu ich wytwarzania, w ostatni droga eliminując pył z powietrza i hamując jego przenoszeniu się w pomieszczeniu. Drugim krokiem jest odprowadzenie pyłów wraz z odciąganym powietrzem, do urządzeń oczyszczających lub odseparowanie ich w miejscu, gdzie zanieczyszczenia nie będą działały w styl szkodliwy. System odpylania winien stanowić wygodny, ponieważ nie może generować ładunków elektrostatycznych, co mogłoby być okazją samozapłonu bądź wybuchu, powinien istnieć też zbudowany z solidnych a całej formie produktów odpornych na korozję oraz ścieranie. Instalacja musi stanowić ponad szczelna, co da skuteczność działania, wydajność i niezawodność. System odpylania dostosowywany jest właściwie do warunków i potrzeb miejsca pracy, a jego wygląd, wytworzenie i budowa zależą do swoich preferencji i potrzeb. Doskonałej klasy system odpylania zapewni świeże powietrze, komfort, i bezpieczeństwo w stanowisku pracy i korzystnie wpłynie na postęp firmy.