Gabinet weterynaryjny a kasa fiskalna

Rok 2015 roku przyniósł zmiany dla lekarzy prowadzących kampania gospodarczą. Od 1 marca ubiegłego roku w mało wszystkich gabinetach pojawiły się kasy fiskalne elzab mini e. Lekarze pokrywający się z pacjentami zostali zobowiązani wszystkie przychody ewidencjonować za uwagą tego narzędzia. Mimo protestów środowisk medycznych rozporządzenie ministra w sprawie kas fiskalnych zostało zatwierdzono w działanie.

Podnoszono zarzut, że wizyty domowe będą niemożliwie, a emerytowani lekarze zrezygnują z prowadzenia działalności, z względu trudności z obsługą kasy. Zarzuty wykazały się chybione. Sprzedawcy kas mają w bliskiej możliwości zarówno małe, mobilne urządzenia, jak także całe przeznaczone dla gastronomii i handlu. Nie wolno jeszcze pogodzić się ze określeniem, że obsługa kasy jest skomplikowana. Przykładem tylko mogą być pomoce medyczne. Lekarz oferujący usługi ratujące życie, wystarczy, że na kasie będzie posiadał zaprogramowane 2 lub 3 pozycje. Dodatkowym celem jest tylko wydrukowanie raportu dobowego oraz miesięcznego. Ponadto raz na dwa lata pragnie być przeprowadzony przegląd kasy, przez upoważnionego do ostatniego serwisanta.

Według obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów nie tylko gabinety lekarskie zostały zobligowane do wprowadzenia kas fiskalnych, Do kolejnych grup zawodowych stanowiących te urządzenia od ubiegłego roku, bez względu na wysokość obrotów zaliczymy między innymi:
– prawników,
– księgowych,
– mechaników samochodowych,
– fryzjerów,
– kosmetyczki.

Obowiązujące obecnie rozporządzenie traci moc 31 grudnia 2016 roku. Może w roku 2017 wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż i utrzymujący usługi na rzecz osób fizycznych
nieprowadzących działalność gospodarczą. Jak zapewnia Ministerstwo Finansów stanowi wówczas cały droga na konkurencję z zwykłą strefą w handlu oraz pomocach.

Poddaje się pytanie, bądź w latach następnych ponadto będzie ważna skorzystać z pociechy na zakup kasy. Obecnie obejmuje ona 700 zł. Może z niej zastosować każda osoba, jaka w terminie zainstalowała kasę oraz prawidłowo powiadomiła o tym tytuł skarbowy. Urząd skarbowy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku o zwrot 700 zł. Czy będzie ważna skorzystać spośród ostatniej pomoce w latach następnych, wyjaśni się jak Ministerstwo opublikuje nowe rozporządzenie.