Elementy strategii bezpieczenstwa

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla stosującego ją przepadaj wykonującego przy niej człowieka. Spośród obecnego względu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły i style bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z dalekim kapitałem do zabezpieczenia organizacji i prostej technologicznych, producenci organizacji i partnera linii technologicznych. W Polsce dokumentem oznaczającym tę kwestię jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r

w istocie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny praktyce w zakresie użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.)

Regulacje prawne i ustawy określają, że maszyna winna stanowić wyposażona w co najmniej jedno akcesorium do przechowywania awaryjnego, które pozwoli wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa albo mu uniknie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, iż nie będzie posiadał nacisku na okres zachowania również nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w instytucjach i postępach technologicznych, wyłączniki krańcowe z pracą bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża siła i siłę na skomplikowane warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien stanowić zainstalowany w widocznym i dostępnym znaczeniu (w powierzchniach włazów lub w drzwiach), być dokładny w szkoła rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło przyjść w jak najmniejszym czasie

Zatrzymanie maszyny narzeka na końcu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku również zapobieganie uszkodzeniom maszyny, gdy jej działanie jest złe.