Dyrektywa ue 89 686 eec

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Przenosi się do wyrobów oddanych do czynności w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania odnoszące się nie tylko do bezpieczeństwa ale i do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W świadomość przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a i połączone spośród tym wszelkie procedury oceny w pierwszej mierze zależne są z poziomu zagrożenia środowiska, w którym specjalne narzędzie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać dany produkt, żebym mógł być wdrażany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo duże zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Stanowi ich dwie. W liczbie grupie wybierają się urządzenia, które zaczyna się w podziemiach kopalni a na przestrzeniach, które potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga część odnosi się do urządzeń, które dostosowuje się w niezwykłych miejscach, a jakie mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/kasa_fiskalna_novitus_next/

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludzi urządzeń wykonywających w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej konkretne wymagania można z możliwością znaleźć w granicach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia przyjęte do akcji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien być jednoznaczny, widoczny, stały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub jedne zaopatrzenia w sensu zapewnienia zgodzie z ważnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.