Dlaczego warto zastosowac lokalizacje oprogramowania

Każda firma, która próbuje utrzymać się na rynku, musi przedsięwziąć pewne kroki, by nie zostać w tyle za konkurencją. Coraz częściej o sukcesie lub porażce firmy decyduje globalna sieć. Wiadomości, które są udostępniane na stronie internetowej, w zależności od formy ich przekazania, mogą działać na korzyść lub niekorzyść firmy. Dlatego ważne jest nie tylko posiadanie wielojęzycznej strony www, strona ta musi być czytelna zarówno dla użytkowników rodzimych, jak i użytkowników, którzy nie posługują się macierzystym językiem danej firmy.

Warto podjąć działania, które przyczynią się do zaprogramowania witryny internetowej przyjaznej dla wszystkich użytkowników. Najskuteczniejszym sposobem osiągnięcia tego celu jest tzw. lokalizacja. Lokalizacja oprogramowania obejmuje dwa procesy: w pierwszej fazie jest to tłumaczenie oprogramowania, w drugiej zaś, dostosowanie przetłumaczonego oprogramowania do specyfiki rynku, jego języka i konwencji.
Dlaczego działanie takie jest korzystne w perspektywie długoterminowej? Lokalizacja pozwala na tworzenie programów w konwencji przyjaznej dla przyszłego użytkownika. Jest ona wręcz niezbędna przy programach, których używa się na co dzień, tzw. programach powszechnego użytku. Działania takie przyczyniają się do popularności danego programu, a co za tym idzie – zwiększają sprzedaż generując odpowiednie zyski.

Bez wątpienia jest to proces, który wymaga zaangażowania wysoko kwalifikowanych specjalistów. Zanim podejmie się jednak działania mające na celu lokalizację warto jest zastanowić się nad tym, kim jest przeciętny użytkownik oprogramowania i czy jakaś inna firma nie ubiegła planowanego działania, i nie wprowadziła lokalizacji do podobnie funkcjonującego oprogramowania wcześniej.