Czekanie na dziecko wiersze

Młodzi ludzie, zwłaszcza w trudnym okresie dorastania, czyli momencie, kiedy hormony toczą nieustanne boje w systemie, mogą czuć się niekochani, niechciani czy same po prostu inni. Nie zajmuje zresztą co się dziwić. Ciężko bowiem połączyć ideologie i wartości młodego, pełnego marzeń i radości człowieka z twardo stąpającym po ziemi realizmem oraz praktycyzmem dorosłych. Co dużo, okres dorastania to termin, podczas którego w styl bardzo prosty zaczynają dopasowywać się różnice między młodymi ludźmi. Młodzież zauważa, że aktualnie nie są właśnie tacy sami, mają różne poglądy, inny sposób bycia, inne wykształcenie i nawet własny rodzaj nakładania się. Nic więc dziwnego, iż w badaniach akceptacji nasi nastoletni potomkowie wstępują lub podnoszą swoim charakterem i prowadzeniem przynależność do subkultury.

Rodzice często obawiają się momentu, w jakim ich pociechy zaczną przejawiać przynależność do subkultury. Oczywiście, nie można ich za to potępiać. Nierzadko daje się, że subkultura wpłynęłam na młody, dopiero zakładający się umysł człowieka, wpływając go do działania złego. Nie mowa ale i wyłącznie o przestępstwach natury prawnej, ale oraz o wyniszczaniu swojego małego ciała poprzez alkohol, papierosy, czasem nawet narkotyki. A czasami dorośli, w ferworze nowych zmartwień, zapominają gdy się mili a jak się zachowywali, skoro starzy w wieku naszych pociech. A faktem jest, że jest delikatniejsze prawdopodobieństwo, że swoje dziecko doświadczy na złą stronę, kiedy będziemy mu okazywać, że doceniamy jego wybór i wygląd życia i rozumiemy potrzeby zaistnienia takiej zmiany.

Nie wyraża to tak, że mamy bezkrytycznie podchodzić do pełnych zmian, które zachodzą w działaniu własnego dziecka. Jeśli widzimy, że przez przynależność do subkultury swoja pociecha popadła w tak zwane złe towarzystwo, zaczęła stosować kawy lub zaniedbała szkołę, oczywistym będzie, że zainterweniujemy. Jednak zupełnie nie ma konieczności zamartwiać się w terminie, kiedy przykładowo widzimy, że inne dziewczynki wybierają różowe sweterki, podczas kiedy nasza pociecha woli czerń. Pamiętajmy, chęć naszego dziecka na przynależność do subkultury może przeminąć, nawet dużo szybko. Jednak świadomość, że pomoc nie że nam ufać ani nie jest poprzez nas akceptowana, nie minie nigdy.