Controlling w banku

Controlling finansowy jest integralną częścią controllingu w jakiejś dużej firmie. Controlling wykorzystuje się ustalaniem zapotrzebowania na materiały finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a ponadto płynnością ekonomiczną i oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozłożyć na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Tradycyjny Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego stały rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do bliskiego świata przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze szersza grupa i małych firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można stwierdzić, że z controllingiem przechodzimy do robienia wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się to aspekty:

- Zdecentralizowany system prowadzenia w firmie, - Firma nastawiona istnieje na osiąganie dokładnie określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który jest sprawiać, że firma działa efektywniej, - Realizowana jest rachunkowość zarządcza, która pozwala na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wprowadzenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza nowości w jej form. Dostosowuje się jej konstrukcja organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a ponadto obieg dokumentów w nazwie. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest dodatkowe bez dobrych programów komputerowych. W controllingu finansowych zakłada się szczególny wpływ na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie ma miejsca, gdy mamy do rezygnowania z rachunkowością zarządczą.