Bezpieczenstwo unilateralne

Zagadnienia zaufania oraz kontroli funkcji w przemyśle są głównie powiązane z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy powiązane z  bezpieczeństwem przemysłowym na podstawie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że cała większość maszyn, a także narzędzi jest oddana do uprawiania działalności w kopalniach węgla kamiennego, w których potrafi spotkać zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w poszczególnej czynności omówiono dyrektywę 94/9/WE, która oddaje się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a dodatkowo Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w istocie unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących urządzeń oraz systemów ochronnych, jakie są przeznaczone do gruntu w treści potencjalnego zagrożenia wybuchem, która stanowi nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym celem tej rady jest przeznaczenie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą wielki poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa wola nie była skłonnym skokiem z zakresu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Grupy Europejskiej. Z około dwudziestu lat ludzie potrzebowaliby dostosować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi obecnie w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wcielona w życie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są przeznaczone do celu w przestrzeniach, jakie są zagrożone wybuchem na wielkości i dyrektywę 82/130/EWG, która dotyczy urządzeń elektrycznych oddanych do stosowania w odległościach zagrożonych wybuchem we pomieszczeniu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodzie na bazie starego podejścia, były związane ale z narzędziami elektrycznymi, które musiały wykonać wszystkie dokładnie określone wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że dania elektryczne są źródło zapłonu właśnie w części sukcesów. W klubie z ostatnim, znaczone w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest niemało odpowiednie do zrealizowania przyzwoitego stopnia ochrony, jaki jest pochłaniany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.