Bank nasienia w lodzi

Bank nasienia (spermy) to mieszkania, w których kładzie się nasienie dawców. Wymagają oni zrealizować dokładnie określone kryteria. Przede każdym w ich spermie powinna znaleźć się wystarczająca ilość plemników (minimalnie 40 milionów na 1 mm) o odpowiednio dużej ruchliwości. Dawca pragnie stanowić w doskonałej formie fizycznej, funkcjonowań w wieku do 35 lat zaś nie posiadać obciążenia żadnymi chorobami genetycznymi.

Dodatkowo ocenie podlega jego rozwój, budowa ciała kolor oczu i włosów i, co dobre, wykształcenie (minimum średnie). Wg prawa UE sperma oddawana jest nieodpłatnie. Wybierana jest jedynie rekompensata za poniesione koszty np. dojazd (max. 700 zł). Pierwszym krokiem kwalifikacyjnym dawcy jest długi wywiad, podczas którego polecanych stanowi mu szereg pytań odnośnie jego bycia seksualnego, przebytych wad i jakości rodzinnej. Później bada się jego krew w celu sprawdzenia, albo nie jest nosicielem chorób zakaźnych (np. HIV), pobiera nasienie i wymaz z cewki moczowej. Jeśli każde warunki zostaną przeprowadzone oddane nasienie dochodzi do banku spermy na czas pół roku. Tylko po terminie ostatniego etapu rozgrywa się nowe badania natomiast na ich przyczynie kieruje nasienie do konkretnych procedur. Dawca musi podpisać z bankiem odpowiednią umowę - klinika musi ponieść pełną uwaga na dobre przechowywanie nasienia. W naszym regionie praktyka oddawania spermy jest jeszcze jeszcze kilku atrakcyjna, stąd pobrany materiał nigdy nie ulega zniszczeniu. Korzystać z banku teoretycznie że jakiś. A na mierze polskiego prawa samotne pani nie mogą użyć z pomocy banku spermy (dziecko musi bo na jego wielkości mieć również ojca i matkę). Najczęściej klientami takich klinik są bezpłodne pary oraz panowie będący nosicielami chorób genetycznych, których nie chcą wyrażać swoim synom.