Astra 2 filtr pylkowy

W moc gałęziach przemysłu mamy do budowania z koniecznością odpylania pyłów, które mają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są zatem główne procesy związane z zmianą węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły przebiegające w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który został przeprowadzony razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych stanowimy w ofercie urządzenia i wszelkie instalacje zrobione razem z podstawową dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą być one wykorzystywane dla odpylania pyłów przylegających do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze układy filtracyjne mają kategorie 3D. Kupi toż na budowanie ich w którymkolwiek pomieszczeniu, która jest zakwalifikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak też w powierzchniach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie istotne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta wykorzystuje systemy automatycznie działające na początek ciśnienia szybkiego i duszące w zarodku powstający wybuch. Sposób jest urządzony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, poleca go do centrali, która z zmian rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze materiałem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zdjęcia to jedynie około 60 ms. Bardzo silne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Zatrzymuje się ona do użytkowania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym zabiegiem, ciśnienie jakie istnieje w ochranianym urządzeniu zostanie zmniejszone do ceny niebędącej zagrożenia. Używamy innego typu wykonania techniczne membran: okrągłe czy prostokątne, płaskie lub wypukłe, urządzone w czujnik zerwania bądź nie, zbudowane ze pewni węglowej lub kwasoodpornej. Z opinie na wymiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, niezbędne jest pasowanie strefy niebezpiecznej w dziedzin obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w końcu konkretnej instalacji, wszystkie jej popularni i składniki są stosowane w taki system, żeby one same nie były przyczyną powstania źródła zapłonu pyłów.